PITAJ POSLOVNA ZNANJA naš novi blog za bolje poslovanje

Miodrag Kostic on July 21st, 2014 | File Under kompanija VEZA -

Upravo smo lansirali novi blog PITAJ POSLOVNA ZNANJA na kome ćemo postaviti tekstove i savete za bolje poslovanje.

Blog je namenjen svima koje interesuju praktična pitanja i odgovori za bolje poslovanje.

Miodrag Kostić, CMC
www.poslovnaznanja.com


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

Korporativno upravljanje i menadžment porodične firme u Srbiji

No Comments

Porodična firma i korporativno upravljanje u porodičnim firmama

Miodrag Kostic on July 9th, 2014 | File Under kompanija VEZA -

Naišao sam na webu na fantastičan članak o problemu koji muči većinu kompanija u Srbiji. Radi se o tekstu “Korporativno upravljanje u porodičnim firmama” na sajtu http://porodicnefirme.com/ autora Katarine Đulić iz Međunarodne Finansijske Korporacije (IFC)

Posebnu pažnju privukao mi je sledeći pasus:

Postoje tri osnovna organizaciona zahtjeva koja moraju da se uzmu u obzir ako porodična firma želi da uspješno riješi izazove koje donosi rast i da ostane održiva (da pređe na korporatvno upravljanje).

 1. Prvo, porodične firme moraju da nauče da regrutuju i zadrže najbolje ljude
 2. Drugo, one moraju biti u stanju da razviju kulturu povjeranja i transparentnosti
 3. Treće, one moraju da definišu logičnu i efikasnu organizacionu strukturu

Na prvi pogled, izgleda da je prelaz sa porodično-vlasničkog na korporativno upravljanje je stvar tri veoma jednostavna zahteva. Problem je u tome što se ovi zahtevi moraju u potpunosti zadovoljiti, da nesme biti izuzetaka u nezasluženom zapošljavanju ili unapređenju vlasnikovog sinovca ili da se odluke donose u porodičnom krugu, a ne u kompaniji. To znači da rešenje ovih problema nije pitanje ŠTA da se radi (što se uči na fakultetima) već KAKO se radi i sprovodi u praksi (što mogu sprovesti samo konsultanti sa iskustvom u radu sa porodičnim kompanijama)

Inače ova tri osnovna zahteva su prenesena iz knjige Sir Adrian Cadbury-a, “Family Firms and their Governance” koju možete naći u PDF verziji OVDE

Razlog zašto me je oduševio ovaj članak je zato što sam i u svom radu sa velikim brojem kompanija u Srbiji došao do skoro identičnog zaklučka i u odnosu na probleme i potrebe klijenata (mahom MSP) kreirao svoje usluge konsaltinga i treninga:

 1. Regrutovati i zadržati najbolje ljude = nepristrasno zapošljavanje + motivisanje zaposlenih (kroz zasluženo napredovanje)
 2. Razvijati kulturu transparentnosti i poverenja = efektno liderstvo + način upravljanja (zasnovan na uzajamnom poverenju)
 3. Definisanje efikasne i logične organizacione strukture = optimizacije poslovanja + LEAN-a (sa manje postići više)

Ukratko, prelazak i transformacija sa porodično-vlasničkog na korporativno upravljanje nije stvar samo novih procedura (kako se to kod nas mahom radi) već više stvar nove kulture poslovne organizacije, a to znači promenu svesti i navika svih, zaposlenih, mendžera, vlasnika, i ostalih članova porodice uključenih u poslovanje kompanije. A do promene svesti se dolazi samo kroz intenzivnu (promišljnu) interakciju sprovedenu od strane iskusnih fasilitatora (katalizatora interakcije i razmene ideja).

Ljudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali

Pozovite nas da vam pomognemo u transformaciji (da vam upravljanje kompanijom ponovo postane ZADOVOLJSTVO a ne STRES)

info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26

Miodrag Kostić, CMC
www.poslovnaznanja.com

Pogledajte neke od tekstova koje sam ranije objavio u PROFIT magazinu koje razmatraju gore navedena pitanja:

Evo i kompletne LISTE mojih AUTORSKIH TEKSTOVA o unapređenju poslovanja


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

No Comments

Kako povećati produktivnost? Povećanje produktivnosti zaposlenih

Miodrag Kostic on July 4th, 2014 | File Under kompanija VEZA -

Da li želite da povećate radni učinak i produktivnost zaposlenih?

Kako da vaši zaposleni uvide neophodnost stalnog poboljšanja?

Šta radimo?

 1. Korak – 1 dan – Izvršićemo ispitivanje vašeg trenutnog stanja kroz razgovore i upitnike i pripremiti plan rada
 2. Korak – 1 dan – Ustanovičemo trenutno stanje vašeg poslovanja (kreiraćemo trenutnu mapu toka vrednosti za kupce)
 3. Korak – 1 dan – Utvrdićemo željeno stanje, put ka optimizovanom poslovanju (kreiraćemo željenu mapu toka vrednosti za kupce)
 4. Korak – 1 dan – Ustanovićemo šta i kako da radimo da ostvarimo željeno stanje (analiziraćemo mape toka vrednosti i predložiti poboljšanja)
 5. Korak – 3 dana – Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i planiranje akcija optimizacije i upravljanja promenama (LEAN i KAIZEN radionice)
 6. Korak – 1 dan – Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i evaluaciju uspešnosti unapređenja i optimizacije poslovnih procesa )
 7. Korak – 2 dana – Sprovešćemo dodatne obuke (LEAN i KAIZEN radionice) i optimizaciju uspešnosti programa obuka (reinforcement training)
 8. Korak – 1 dan – Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj o uspešnosti programa optimizacije poslovanja
 9. Korak – 1 dan – Sprovešćemo finalnu radionicu na kojoj ćemo predstaviti konačne preporuke i osnažiti potrebu za sprovođenje promena

Rezultat ovog programa je uspešno upravljanje promenama i uviđanje neophodnosti kontinuiranog poboljšanja (da se troši manje a postiže više)

Sadržaj treninga i LEAN i KAIZEN radionica:

 • Da li želite više?
 • Šta je LEAN?
 • Šta znači LEAN orijentacija?
 • Kakva je LEAN organizacija?
 • Šta je LEAN Six Sigma?
 • Šta predstavlja vrednost za kupca?
 • VEŽBA – šta dodaje vrednost za vašeg kupca?
 • Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Koje štetne aktivnosti ne dodaju vrednost za kupca?
 • Zašto se moraju iskoreniti štetne aktivnosti?
 • VEŽBA – koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Šta je mapa toka vrednosti za kupce?
 • Koji su elementi mape toka vrednosti?
 • Koji su elementi tabele rezultata toka vrednosti?
 • Kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca?
 • VEŽBA – kreirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se analiziraju mape toka vrednosti?
 • VEŽBA – analizirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se sprovode unapređenja poslovanja?
 • Šta je KAIZEN?
 • Kako se KAIZEN primenjuje u praksi?
 • Kako se KAIZEN koristi u upravljanju promenama?
 • VEŽBA – uspešno upravljanje promenama i KAIZEN
 • Šta je rezultat primene KAIZEN-a?
 • Šta je inoviranje?
 • Kako se stimuliše inoviranje?
 • Šta su radikalne i postepene inovacije?
 • VEŽBA – kako do novih profitabilnih ideja?
 • Zašto je važno kontinuirano unapređivanje?
 • Kako se sprovodi KAIZEN u unapređenjima?
 • Šta je KAIZEN radionica?
 • Kako se izvodi KAIZEN radionica?
 • VEŽBA – sprovedite KAIZEN radionicu

Ukupno trajanje programa je 24 konsultantskih dana (250 €/danu)
Cena izvođenja je 6000 € za 12 radnih dana sa klijentom (za 2 konsultanta)

Treneri – konsultanti:

Miodrag Kostić – Direktor ’VEZA’ d.o.o.
Marko Burazor – Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Upravljanje promenama – Intervju Diane Cromer

Kako uticati na svest učenika da promene mišljenje

No Comments

Veštine komunikacije – Slideshare prezentacije sa treninga Poslovnih Znanja

Miodrag Kostic on July 1st, 2014 | File Under komunikacija -

Evo najnovijih prezentacija veština komunikacije na Slideshare:


Video sa treninga “Planiranje i priprema za prodajni razgovor” održanog u NeskWebArt “Business Gym-u” 15 juna 2014 godine.

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Kako inovirati poslovanje?

Kako se uči sa razumevanjem?

No Comments

Klasifikacija informacionih sistema – Klasifikacija informacija

Miodrag Kostic on June 28th, 2014 | File Under Miodrag Kostic -

Klasifikacija informacionih sistema – Klasifikacija informacija

Klasifikacija informacionih sistema će vam pomoći da razumete koje vrste informacija posedujete i da identifikujete rizike i pretnje za te informacije.

Poznata izreka „informacije su moć“ je danas sve aktuelnija u našem svetu vođenom tehnologijom. Objavljivanje osetljivih i poverljivih informacija u javnost može izazvati ozbiljne finansijske gubitke i uništenje reputacije.

Informacije neželjeno izložene javnosti mogu biti poslovne tajne, brojevi kredit kartica, zdravstveni kartoni, finansijski podaci, lični podaci kupaca i slične poverljive informacije. Ove informacije mogu biti korišćene od strane vaše konkurencije, ili kao sredstvo u sprovođenju krivičnih dela ili ne etičke poslovne prakse.

Takođe, za mnoge organizacije, objavljivanje nekih informacija može kreirati probleme u odnosu na zakonsku regulativu u njihovoj grani i rezultirati u ogromnim kaznama.

 • Koje su koristi od klasifikacije informacionih dobara?
 • Jasno razumevanje informacione imovine i kako je zaštititi
 • Precizno određene odgovornosti za informacionu imovinu
 • Jasni procesi i procedure zaštite informacione imovine
 • Znatno umanjen rizik od curenja informacija

Naše usluge konsaltinga klasifikacije informacionih sistema na raspolaganju su organizacijama u regionu:
Srbija Belgrade Beograd Niš Novi Sad Subotica Zrenjanin Sombor Šabac Čačak Užice Vranje Leskovac Kraljevo Kragujevac Bor Zaječar Kragujevac Paraćin Ćuprija Jagodina Slovenija Slovenia Ljubljana Jugoslovenska Republika Makedonija Former Yugoslav Republic of Macedonia Skopje Bälgarija Bulgaria Sofija România Romania Bucuresti Bukarest Hrvatska Croatia Zagreb Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Sarajevo Crna Gora Montenegro Podgorica

Klasifikacija informacionih dobara

Uspeh u poslovanju je rezultat efektnog timskog rada

Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26

No Comments

Nove prezentacije Poslovnih Znanja na Slideshare

Miodrag Kostic on June 17th, 2014 | File Under Miodrag Kostic -

Evo najnovijih prezentacija na Slideshare:

Novi program podrške MSP: Tražite investicije ili ulaganje investitora?


No Comments

Profil kompanije Šta sadrži dobar kompanijski profil?

Miodrag Kostic on June 17th, 2014 | File Under Miodrag Kostic -

Šta treba da sadrži PROFIL kompanije ili kompanijski profil?

  1. Informacije o kompaniji

  - Ime kompanije
  - Adresa
  - Telefon
  - Email
  - Websajt
  - Kontakt informacije po odsecima

  2. Detalji o kompaniji

  - Šta se prodaje kupcima (šta su proizvodi i usluge)
  - Ko su kupci (kome se sve prodaje, segmentacija kupaca)
  - Šta je tržište (gde se sve prodaje, karakteristike tržišta)
  - Kako se prodaje kupcima (marketing i prodajna strategija)

  3. Trenutno stanje kompanije

  - Trenutna situacija (interna i eksterna situacija kompanije)
  - Trenutno finansijsko stanje (finansijski pokazatelji poslovanja)
  - Organizaciona struktura (sistem organizacije i na čemu je zasnovan)
  - Funkcionisanje kompanije (poslovni procesi – šta i kako se radi)

  4. Kapacitet kompanije

  - Profil ljudi koji je vode (vlasnici i menadžeri)
  - Resursi infrastruktura kojima raspolaže (materijalni i ljudski-menadžerski)
  - Koje sertifikate kompanija poseduje (ISO 9000, HACCP, lokalne)
  - Uspesi i postignuća (šta je posebno i izuzetno o kompaniji)

  5. Konkurencija kompanije

  - Kakva je konkurencija (položaj u odnosu na konkurenciju)
  - Koje su snage, slabosti, šanse, pretnje (SWOT analiza)
  - Koje su moguće promene-prilike (kojim putem se može ići)
  - Koje su prilike za saradnju ili partnerstvo (u odnosu na konkurenciju)

  6. Potencijali kompanije

  - Potencijali kompanije (predviđanja za budućnost – vizija)
  - Svrha kompanije (zašto postoji, šta čini za kupce – misija)
  - Gde će kompanija biti u budučnosti (projekcije na 5, 10 godina)
  - Koje su prilike za saradnju ili partnerstvo (u odnosu na kapacitete)

Zašto vam treba vrhunski PROFIL KOMPANIJE?

Da vaši potencijalni partneri ili investitori uvide ZAŠTO da vam veruju?

Program konsultantske podrške: Kako do investicije za vaš startup biznis?


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

No Comments