Naplata potraživanja važnim b2b kupcima – Javni Trening

Miodrag Kostic on October 9th, 2014 | File Under Privredna komora Beograda -

 

U Privrednoj komori Beograda održali smo javni trening “Kako naplatiti potraživanja i zadržati važne b2b kupce?”

Prezentacija sa treninga


Video sa javnog treninga “Naplata potraživanja B2B kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 9 oktobra 2014 godine.

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26

No Comments

Priprema planiranje i sprovođenje strategije prodaje b2b kupcima

Miodrag Kostic on September 2nd, 2014 | File Under komunikacija -

Nova prezentacija Poslovnih Znanja na Slideshare:

No Comments

Transformacija javnih preduzeća KAKO transformisati javno preduzeće?

Miodrag Kostic on August 20th, 2014 | File Under kompanija VEZA -

Kako uvesti korporativno upravljanje u javnim preduzećima?

Uprošćeno gledano, ako zanemarimo teoretisanje i “visokoumne” nauke, javna preduzeća u Srbiji mogu se smatrati i posmatrati kao partijske-porodične firme i njima se upravlja skoro  isto kao i većinom privatnih porodičnih kompanija. Takođe većina problema u javnim preduzećima identični su problemima u porodičnim privatnim preduzećima. Uzroci: nepotizam, netransparentnost u poslovanju, kultura nepoverenja i uzajamnog nepoštovanja, diktatorsko donošenje odluka, neefikasna struktura, loša organizacija.

Kako transformisati javno komunalno preduzeće u Srbiji?

Ovaj problem do sada su rešavale birokrate “državni ekonomski eksperti” primenom raznih “naučnih” metodologija (čitaj receptura).  Rezultat je retko bio uspešan, jer suština problema nije u tome ŠTA da se redi (kuvarski recept) već KAKO se radi to što se radi (kako se kuva)? Sve ovo prethodno pomenuto važi i za transformaciju privatnih porodičnih firmi, pa hajde da se poslužimo njihovim iskustvima.

Šta može biti uzor za transformaciju javnog preduzeća?

Neka nam primer uvođenja korporativnog upravljanja u porodičnu firmu bude uzor za transformaciju javnog preduzeća. Pročitajte izvanredan tekst na ovu temu ”Korporativno upravljanje u porodičnim firmama” na sajtu http://porodicnefirme.com/ autora Katarine Đulić iz Međunarodne Finansijske Korporacije (International Finance Corporation www.ifc.org). Sami ćete uvideti koliko su javna preduzeća u Srbiji baš kao porodične firme.

Šta je to korporativno upravljanje?

Korporativno upravljanje fokusira se na strukturu i procese poslovanja, a postiže se promenom stanja svesti, ponašanja i odnosa među ljudima.  Korporativno upravljanje obezbeđuje da interesi svih (zaposlenih, menadžmenta, klijenata, društva) budu optimalno zadovoljeni. Moderno korporativno upravljanje je više upravljanje odozdo (participativno liderstvo) nego odozgo (izdavanje naredbi).

Kako se postiže korporativno upravljanje?

Korporativno upravljanje postiže se zadovoljavanjem tri osnovna organizaciona zahteva:

  • Prvo, javna preduzeća moraju da nauče da regrutuju i zadrže najbolje ljude
  • Drugo, ona moraju biti u stanju da razviju kulturu poveranja i transparentnosti
  • Treće, ona moraju da definišu logičnu i efikasnu organizacionu strukturu

Inače ova tri osnovna zahteva su prenesena iz knjige Sir Adrian Cadbury-a, “Family Firms and their Governance” (Porodične firme i njihovo upravljanje) koju možete naći u PDF verziji

Šta je glavni problem u transformaciji javnih preduzeća?

Na prvi pogled, izgleda da je prelaz sa porodično-partijskog na korporativno upravljanje stvar tri veoma jednostavna zahteva. Problem je u tome što se ovi zahtevi moraju u potpunosti zadovoljiti, da nesme biti izuzetaka u nezasluženom zapošljavanju ili unapređenju partijskog kadrovika ili da se odluke donose u partijskom krugu, a ne u kompanijskom.  Najveći problem je što se ovi problemi ne uviđaju sve dok ne postanu pretnja samom opstanku preduzeća.

Zašto se problemi transformacije teško rešavaju u praksi?

Problem je u tome što se ovaj problem obično rešava promenom upravljačke strukture (novi direktor) i procesa poslovanja (novi pravilnici) pritom zaboravljajući na zaposlene. To znači da rešenje problema transformacije javnih preduzeća nije samo pitanje ŠTA da se radi (novi poslovni procesi i procedure) već i KAKO se radi to što se radi (nova organizaciona kultura). Što mogu sprovesti samo spoljni konsultanti-fasilitatori sa iskustvom u radu sa profitnim kompanijama.

Kako rešiti probleme transformacije javnog preduzeća?

Ko može da vam reši problem transformacije kompanije?

S obzirom da prelazak sa partijsko-porodičnog na korporativno-lidersko upravljanje javnim preduzećem nije stvar samo novih procedura već više stvar nove kulture poslovne organizacije, to znači neophodnost promene svesti i navika svih učesnika (zaposlenih, mendžera, klijenata, i ostalih društvenih činioca). A do promene svesti se dolazi samo kroz intenzivnu (promišljnu) interakciju svih učesnika, sprovedenu od strane iskusnih konsultanata-fasilitatora (katalizatora interakcije i razmene ideja).

Zaposleni voljno sprovode one odluke u čijem su donošenju učestvovali

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE je KAKO do uspeha bilo kog biznisa!

Kontaktirajte: poslovnaznanja@gmail.com pozovite: +381 63 60 80 26

Miodrag Kostić, CMC
Autor je direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting
www.poslovnaznanja.com

Autorski tekstovi Miodraga Kostića


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.

No Comments

Razvoj zaposlenih trening VIDEO Kako motivisati zaposlene?

Miodrag Kostic on August 18th, 2014 | File Under kompanija VEZA -


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji?” u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.

Treneri: Masashi Yamanaka, Takashi Kimura, Miodrag KosticMarko Burazor

No Comments

Novi tekstovi na KAKO.PRODATI.BIZ i PITAJ.POSLOVNAZNANJA.COM

Miodrag Kostic on August 8th, 2014 | File Under kompanija VEZA -

KAKO.PRODATI.BIZ

PITAJ.POSLOVNAZNANJA.COM

No Comments

Vizija i misija kompanije poslovne organizacije Javni trening

Miodrag Kostic on August 2nd, 2014 | File Under dogadjaji -


Vizija i misija kompanije poslovne organizacije – Javni trening u Privrednoj Komori Beograda

Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji?” u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.

Treneri: Masashi Yamanaka, Takashi Kimura, Miodrag KosticMarko Burazor

Kako ostvariti veći profit od konkurencije?

Kako menadžeri donose odluke o poslovanju kompanija?

No Comments

Kako uticati na odluku i rešiti zabrinutost ključnog b2b kupca

Miodrag Kostic on August 1st, 2014 | File Under dogadjaji -


Prodajne faze i vodjenje prodajnog razgovora sa b2b kupcem – Javni trening u Privrednoj Komori Beograda

Video sa javnog treninga “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN i KAIZEN-a?” u Privrednoj Komori Beograda 9 juna 2014 godine.

Treneri: Miodrag KosticMarko Burazor

No Comments

Novi postovi na Pitaj Poslovna Znanja i Kako Prodati

Miodrag Kostic on July 31st, 2014 | File Under kompanija VEZA -

  1. Upravljanje inovacijama Kako inovirati poslovanjeod nove ideje do profita
  2. Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja
  3. Proizvod proces promocija paradigma 4Pinovacija šta unaprediti u poslovanju

  1. Porodični biznis KAKO uvesti korporativno upravljanje porodičnim biznisom
  2. Kako početi novi biznis LEAN Pokretanje i razvijanje sopstvenog biznisa
  3. Menadžment i liderstvo KOJE su osobine uspešnog lidera i menadžera
No Comments